/El.sheme/Sve ostalo

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Detektor laži v2 Detektor laži koji mjeri otpor kože. 2.83 3,302
Detektor mraka Detektuje mrak sa foto otpornikom i NE555. 2.85 2,712
Detektor nivoa Detektor nivoa sa fototranzistorima. 2.81 2,229
Detektor prolaza izmjeničnog signala kroz nulu Detekcija prolaza ~ signala kroz nulu. 2.86 1,891
Detektor promjene nivoa napona Osjetljivost je u mV. 2.82 1,941
Detektor statičkog elektriciteta Detektuje elektrostatički naboj i IONe. 2.86 1,698
Detektor toplote sa NE555 i diodom Detektor toplote sa NE555 koristeći diodu. 2.83 3,512
Detektor/tragač metala Detektor/tragač metala. 2.87 8,842
Digitalni prekidač Prekidač sa 16 releja a samo dva tastera. 2.85 3,701
Digitalni voltmetar Voltmetar sa jednim IC kolom ICL7129ACPL A/D konvertorom. 2.84 4,738
Dualni LED 12V blinker Dupli LED blinker na 12V. 2.82 3,927
EF senzor Fin detektor pokreta i prisustva. 2.85 3,235
EKG Ako želite provjeriti da li ste živi. 2.88 2,730
Elektro šoker 380V Elektro šoker 380V od blic-a. 2.87 8,304
Elektro-šoker sa NE555 10-15kV Elektro-šoker 10-15kV sa NE555 na 12V. 2.87 10,509

Stranica: <1234567>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame