Texas Instruments MSP430

Diskusija o MSP, ARM / LPC, PLC kontrolerima.

Moderators: stojke369, pedja089, [eDo], trax

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 05-06-2012, 19:20

Iako TI nudi gotovu USB podršku nakucanu u C-u, meni je nekako draže da si po svom ukusu, sam to složim u assembleru. Usput ću i skužiti kako radi USB protokol, jer se nisam nikad ranije time bavio. Radi se o CDC-u, gdje PC vidi vezu prema uC kao virtualni COM port, i komunicira s njim kao da se radi o običnoj serijskoj vezi.

Image

Stvarno ne znam šta je nerazumljivije, čitanje USB literature (suhoparno do bola) ili proučavanje naštrikanog TI koda (nepotrebno iskomplicirani C na kvadrat). Najlakše je... ako se spusti na zemlju i pogleda gdje to, kako, kad i šta ide. Pa evo log-a procesa enumeracije, gotovog TI kod-a, nakon čega su stvari (meni postale) puno jasnije...

Code: Select all
Request 80 06 01 00 00 00 00 40
*** usbGetDeviceDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [18] 12 01 00 02 02 00 00 08 47 20 00 03 00 02 01 02 03 01
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 12 01 00 02 02 00 00 08
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 47 20 00 03 00 02 01 02
Request 00 05 00 02 00 00 00 00
*** usbSetAddress ***
usbStallOEP0
usbSendZeroLengthPacketOnIEP0
Request 80 06 01 00 00 00 00 12
*** usbGetDeviceDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [18] 12 01 00 02 02 00 00 08 47 20 00 03 00 02 01 02 03 01
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 12 01 00 02 02 00 00 08
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 47 20 00 03 00 02 01 02
usbSendNextPacketOnIEP0 [2] 03 01
Request 80 06 02 00 00 00 00 09
*** usbGetConfigurationDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [67] 09 02 43 00 02 01 04 80 32 09 04 00 00 01 02 02 01 05 05 24 00 10 01 05 24 01 00 01 04 24 02 02 05 24 06 00 01 07 05 81 03 40 00 FF 09 04 01 00 02 0A 00 00 00 07 05 02 02 40 00 FF 07 05 82 02 40 00 FF
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 09 02 43 00 02 01 04 80
usbSendNextPacketOnIEP0 [1] 32
Request 80 06 03 00 00 00 00 FF
*** usbGetStringDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [4] 04 03 09 04
usbSendNextPacketOnIEP0 [4] 04 03 09 04
Request 80 06 03 03 04 09 00 FF
*** usbGetStringDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [34] 22 03 30 00 31 00 33 00 42 00 42 00 30 00 34 00 36 00 32 00 37 00 30 00 30 00 32 00 45 00 30 00 30 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 22 03 30 00 31 00 33 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 42 00 42 00 30 00 34 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 36 00 32 00 37 00 30 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 30 00 32 00 45 00 30 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [2] 30 00
Request 80 06 02 00 00 00 00 FF
*** usbGetConfigurationDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [67] 09 02 43 00 02 01 04 80 32 09 04 00 00 01 02 02 01 05 05 24 00 10 01 05 24 01 00 01 04 24 02 02 05 24 06 00 01 07 05 81 03 40 00 FF 09 04 01 00 02 0A 00 00 00 07 05 02 02 40 00 FF 07 05 82 02 40 00 FF
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 09 02 43 00 02 01 04 80
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 32 09 04 00 00 01 02 02
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 01 05 05 24 00 10 01 05
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 24 01 00 01 04 24 02 02
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 05 24 06 00 01 07 05 81
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 03 40 00 FF 09 04 01 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 02 0A 00 00 00 07 05 02
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 02 40 00 FF 07 05 82 02
usbSendNextPacketOnIEP0 [3] 40 00 FF
Request 80 06 06 00 00 00 00 0A
*** usbInvalidRequest ***
usbStallEndpoint0
Request 80 06 03 00 00 00 00 FF
*** usbGetStringDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [4] 04 03 09 04
usbSendNextPacketOnIEP0 [4] 04 03 09 04
Request 80 06 03 02 04 09 00 FF
*** usbGetStringDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [38] 26 03 4D 00 53 00 50 00 34 00 33 00 30 00 2D 00 55 00 53 00 42 00 20 00 45 00 78 00 61 00 6D 00 70 00 6C 00 65 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 26 03 4D 00 53 00 50 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 34 00 33 00 30 00 2D 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 55 00 53 00 42 00 20 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 45 00 78 00 61 00 6D 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [6] 70 00 6C 00 65 00@
Request 80 06 03 00 00 00 00 FF
*** usbGetStringDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [4] 04 03 09 04
usbSendNextPacketOnIEP0 [4] 04 03 09 04
Request 80 06 03 02 04 09 00 FF
*** usbGetStringDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [38] 26 03 4D 00 53 00 50 00 34 00 33 00 30 00 2D 00 55 00 53 00 42 00 20 00 45 00 78 00 61 00 6D 00 70 00 6C 00 65 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 26 03 4D 00 53 00 50 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 34 00 33 00 30 00 2D 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 55 00 53 00 42 00 20 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 45 00 78 00 61 00 6D 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [6] 70 00 6C 00 65 00@
Request 80 06 01 00 00 00 00 12
*** usbGetDeviceDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [18] 12 01 00 02 02 00 00 08 47 20 00 03 00 02 01 02 03 01
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 12 01 00 02 02 00 00 08
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 47 20 00 03 00 02 01 02
usbSendNextPacketOnIEP0 [2] 03 01
Request 80 06 02 00 00 00 01 09
*** usbGetConfigurationDescriptor ***
usbClearOEP0ByteCount
usbSendDataPacketOnEP0 [67] 09 02 43 00 02 01 04 80 32 09 04 00 00 01 02 02 01 05 05 24 00 10 01 05 24 01 00 01 04 24 02 02 05 24 06 00 01 07 05 81 03 40 00 FF 09 04 01 00 02 0A 00 00 00 07 05 02 02 40 00 FF 07 05 82 02 40 00 FF
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 09 02 43 00 02 01 04 80
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 32 09 04 00 00 01 02 02
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 01 05 05 24 00 10 01 05
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 24 01 00 01 04 24 02 02
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 05 24 06 00 01 07 05 81
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 03 40 00 FF 09 04 01 00
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 02 0A 00 00 00 07 05 02
usbSendNextPacketOnIEP0 [8] 02 40 00 FF 07 05 82 02
usbSendNextPacketOnIEP0 [3] 40 00 FF
Request 00 09 00 01 00 00 00 00
*** usbSetConfiguration ***
usbStallOEP0
usbSendZeroLengthPacketOnIEP0
Ďequest A1 21 00 00 00 00 00 07
--- CDC usbGetLineCoding ---
usbSendDataPacketOnEP0 [7] 00 00 00 00 00 00 08
usbSendNextPacketOnIEP0 [7] 00 00 00 00 00 00 08
Request 21 22 00 00 00 00 00 00
--- CDC usbSetControlLineState ---
usbSendZeroLengthPacketOnIEP0
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Re: Texas Instruments MSP430


Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 01-09-2012, 20:53

Na osnovu C koda gotovog TI riješenja za podršku CDC-u (navedeni log u prethodnom post-u), nakucao sam u assembler-u svoju verziju. Baš onako kako bi to po mom trebalo izgledati. Naravno da sam usput skužio proces enumeracije, općenito (nevezano za uC), i kako to konkretno radi (ispod haube) sa MSP430F55x.

A common Windows (Win 2000, Win XP and Win 98 SE) enumeration involves the following steps:

1. The host or hub detects the connection of a new device via the device's pull up resistors on the data pair. The host waits for at least 100ms allowing for the plug to be inserted fully and for power to stabilise on the device.

2. Host issues a reset placing the device is the default state. The device may now respond to the default address zero.

3. The MS Windows host asks for the first 64 bytes of the Device Descriptor.

4. After receiving the first 8 bytes of the Device Descriptor, it immediately issues another bus reset.

5. The host now issues a Set Address command, placing the device in the addressed state.

6. The host asks for the entire 18 bytes of the Device Descriptor.

7. It then asks for 9 bytes of the Configuration Descriptor to determine the overall size.

8. The host asks for 255 bytes of the Configuration Descriptor.

9. Host asks for any String Descriptors if they were specified.

...

Code: Select all
--- Reset  USBIFG 80 ---
--- Reset  USBIFG 80 ---
--- Reset  USBIFG 80 ---
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 01 00 00 40 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Get Device Descriptor  Len: 00064
USBIEP0BUF 12 01 00 02 02 00 00 08  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 47 20 00 03 00 02 01 02  USBIEPCNT_0 80
--- Reset  USBIFG 80 ---
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 00 05 0B 00 00 00 00 00 ---
Dir: Host -> Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Set Address  Value: 00011
USBFUNADR 0B
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 01 00 00 12 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Get Device Descriptor  Len: 00018
USBIEP0BUF 12 01 00 02 02 00 00 08  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 47 20 00 03 00 02 01 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 03 01 00 03 00 02 01 02  USBIEPCNT_0 82
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 02 00 00 09 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Get Configuration Descriptor  Len: 00009
USBIEP0BUF 09 02 43 00 02 01 04 80  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 32 02 43 00 02 01 04 80  USBIEPCNT_0 81
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 03 00 00 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Get String Descriptor  Len: 00255
USBIEP0BUF 04 03 09 04 24 03 54 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 65 00 78 00 61 00 73 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 49 00 6E 00 73 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 74 00 72 00 75 00 6D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 65 00 6E 00 74 00 73 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 26 03 4D 00 53 00 50 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 34 00 33 00 30 00 2D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 55 00 53 00 42 00 20 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 45 00 78 00 61 00 6D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 70 00 6C 00 65 00 04 03  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 30 00 16 03 4D 00 53 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 50 00 34 00 33 00 30 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 55 00 53 00 42 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 2E 03 56 00 69 00 72 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 74 00 75 00 61 00 6C 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 43 00 4F 00 4D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 50 00 6F 00 72 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 74 00 20 00 28 00 43 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 44 00 43 00 29 00 43 00  USBIEPCNT_0 86
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 02 00 00 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Get Configuration Descriptor  Len: 00255
USBIEP0BUF 09 02 43 00 02 01 04 80  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 32 09 04 00 00 01 02 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 01 05 05 24 00 10 01 05  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 24 01 00 01 04 24 02 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 05 24 06 00 01 07 05 81  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 03 40 00 FF 09 04 01 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 02 0A 00 00 00 07 05 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 02 40 00 FF 07 05 82 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 40 00 FF FF 07 05 82 02  USBIEPCNT_0 83
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 06 00 00 0A 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Get Device Qualifier Descriptor  Len: 00010
Request Ignored
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 03 00 00 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Get String Descriptor  Len: 00255
USBIEP0BUF 04 03 09 04 24 03 54 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 65 00 78 00 61 00 73 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 49 00 6E 00 73 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 74 00 72 00 75 00 6D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 65 00 6E 00 74 00 73 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 26 03 4D 00 53 00 50 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 34 00 33 00 30 00 2D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 55 00 53 00 42 00 20 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 45 00 78 00 61 00 6D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 70 00 6C 00 65 00 04 03  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 30 00 16 03 4D 00 53 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 50 00 34 00 33 00 30 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 55 00 53 00 42 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 2E 03 56 00 69 00 72 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 74 00 75 00 61 00 6C 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 43 00 4F 00 4D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 50 00 6F 00 72 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 74 00 20 00 28 00 43 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 44 00 43 00 29 00 43 00  USBIEPCNT_0 86
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 03 00 00 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Get String Descriptor  Len: 00255
USBIEP0BUF 04 03 09 04 24 03 54 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 65 00 78 00 61 00 73 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 49 00 6E 00 73 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 74 00 72 00 75 00 6D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 65 00 6E 00 74 00 73 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 26 03 4D 00 53 00 50 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 34 00 33 00 30 00 2D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 55 00 53 00 42 00 20 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 45 00 78 00 61 00 6D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 70 00 6C 00 65 00 04 03  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 30 00 16 03 4D 00 53 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 50 00 34 00 33 00 30 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 55 00 53 00 42 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 2E 03 56 00 69 00 72 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 74 00 75 00 61 00 6C 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 43 00 4F 00 4D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 20 00 50 00 6F 00 72 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 74 00 20 00 28 00 43 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 44 00 43 00 29 00 43 00  USBIEPCNT_0 86
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 01 00 00 12 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Get Device Descriptor  Len: 00018
USBIEP0BUF 12 01 00 02 02 00 00 08  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 47 20 00 03 00 02 01 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 03 01 00 03 00 02 01 02  USBIEPCNT_0 82
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 02 00 00 09 01 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Get Configuration Descriptor  Len: 00265
USBIEP0BUF 09 02 43 00 02 01 04 80  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 32 09 04 00 00 01 02 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 01 05 05 24 00 10 01 05  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 24 01 00 01 04 24 02 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 05 24 06 00 01 07 05 81  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 03 40 00 FF 09 04 01 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 02 0A 00 00 00 07 05 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 02 40 00 FF 07 05 82 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 40 00 FF FF 07 05 82 02  USBIEPCNT_0 83
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 00 09 01 00 00 00 00 00 ---
Dir: Host -> Device  Type: Standard USB Request  Recipient: Device
Request: Set Configuration  Value: 00001
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK A1 21 00 00 00 00 07 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Class Specific  Recipient: Interface
Request: Get CDC Line Coding  Len: 00007
USBIEP0BUF 00 00 00 00 00 00 08 02  USBIEPCNT_0 87
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 21 22 00 00 00 00 00 00 ---
Dir: Host -> Device  Type: Class Specific  Recipient: Interface
Request: Set CDC Control Line State


Image
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 04-09-2012, 21:38

Iako (s obzirom na nepostojanje detaljnih TI objašnjenja vezanih uz tematiku) nisam bio previše optimističan, proradila je moja verzija CDC-a nakucanog u assembleru. Pošto ću razmjenjivati malu količinu podataka (u jednoj transakciji), koristim samo endpoint 2 X buffer (64 bajta), bez X/Y kombinacije (što nije problem ubaciti kasnije, ako zatreba).

Kod enumeracije u prijašnjem postu, fulao sam u vezi stringova, tako da proces enumeracije ide ustvari ovako...

Code: Select all
--- Reset  USBIFG 80 ---
--- Reset  USBIFG 80 ---
--- Reset  USBIFG 80 ---
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 01 00 00 40 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get Device Descriptor  Len: 00064
USBIEP0BUF 12 01 00 02 02 00 00 08  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 47 20 00 03 00 02 01 02  USBIEPCNT_0 80
--- Reset  USBIFG 80 ---
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 00 05 02 00 00 00 00 00 ---
Dir: Host -> Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Set Address  Value: 00002
USBFUNADR 02
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 01 00 00 12 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get Device Descriptor  Len: 00018
USBIEP0BUF 12 01 00 02 02 00 00 08  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 47 20 00 03 00 02 01 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 03 01 00 03 00 02 01 02  USBIEPCNT_0 82
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 02 00 00 09 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get Configuration Descriptor  Len: 00009
USBIEP0BUF 09 02 43 00 02 01 04 80  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 32 02 43 00 02 01 04 80  USBIEPCNT_0 81
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 03 00 00 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get String Descriptor  Index: 0  Len: 00255
USBIEP0BUF 04 03 09 04 02 01 04 80  USBIEPCNT_0 84
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 03 03 09 04 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get String Descriptor  Index: 3  Len: 00255
USBIEP0BUF 22 03 30 00 31 00 33 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 42 00 42 00 30 00 34 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 36 00 32 00 37 00 30 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 30 00 32 00 45 00 30 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 30 00 32 00 45 00 30 00  USBIEPCNT_0 82
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 02 00 00 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get Configuration Descriptor  Len: 00255
USBIEP0BUF 09 02 43 00 02 01 04 80  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 32 09 04 00 00 01 02 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 01 05 05 24 00 10 01 05  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 24 01 00 01 04 24 02 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 05 24 06 00 01 07 05 81  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 03 40 00 FF 09 04 01 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 02 0A 00 00 00 07 05 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 02 40 00 FF 07 05 82 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 40 00 FF FF 07 05 82 02  USBIEPCNT_0 83
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 06 00 00 0A 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get Device Qualifier Descriptor
Unknown
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 03 00 00 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get String Descriptor  Index: 0  Len: 00255
USBIEP0BUF 04 03 09 04 07 05 82 02  USBIEPCNT_0 84
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 02 03 09 04 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get String Descriptor  Index: 2  Len: 00255
USBIEP0BUF 26 03 4D 00 53 00 50 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 34 00 33 00 30 00 2D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 55 00 53 00 42 00 20 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 45 00 78 00 61 00 6D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 70 00 6C 00 65 00 6D 00  USBIEPCNT_0 86
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 03 00 00 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get String Descriptor  Index: 0  Len: 00255
USBIEP0BUF 04 03 09 04 65 00 6D 00  USBIEPCNT_0 84
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 02 03 09 04 FF 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get String Descriptor  Index: 2  Len: 00255
USBIEP0BUF 26 03 4D 00 53 00 50 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 34 00 33 00 30 00 2D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 55 00 53 00 42 00 20 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 45 00 78 00 61 00 6D 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 70 00 6C 00 65 00 6D 00  USBIEPCNT_0 86
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 01 00 00 12 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get Device Descriptor  Len: 00018
USBIEP0BUF 12 01 00 02 02 00 00 08  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 47 20 00 03 00 02 01 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 03 01 00 03 00 02 01 02  USBIEPCNT_0 82
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 80 06 00 02 00 00 09 01 ---
Dir: Host <- Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Get Configuration Descriptor  Len: 00265
USBIEP0BUF 09 02 43 00 02 01 04 80  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 32 09 04 00 00 01 02 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 01 05 05 24 00 10 01 05  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 24 01 00 01 04 24 02 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 05 24 06 00 01 07 05 81  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 03 40 00 FF 09 04 01 00  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 02 0A 00 00 00 07 05 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 02 40 00 FF 07 05 82 02  USBIEPCNT_0 88
USBIEP0BUF 40 00 FF FF 07 05 82 02  USBIEPCNT_0 83
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 00 09 01 00 00 00 00 00 ---
Dir: Host -> Device  Type: Standard USB Request  Rec: Device
Request: Set Configuration  Value: 00001
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK A1 21 00 00 00 00 07 00 ---
Dir: Host <- Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
Request: Get CDC Line Coding  Len: 00007
USBIEP0BUF 00 00 00 00 00 00 08 02  USBIEPCNT_0 87
--- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 21 22 00 00 00 00 00 00 ---
Dir: Host -> Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
Request: Set CDC Control Line State  Value: 00000


PC strana...

Code: Select all
[4.9.2012 21:58:46] serial port open
[4.9.2012 21:58:49] Write 1 2 3 4
[4.9.2012 21:58:49] Read A B C D
[4.9.2012 21:58:52] Write 2 3 4 5
[4.9.2012 21:58:52] Read E F G H
[4.9.2012 21:58:55] Write 3 4 5 6
[4.9.2012 21:58:55] Read I J K L
[4.9.2012 21:58:58] serial port close


uC, otvaranje serijskog porta...

Code: Select all
[4.9.2012 21:58:46] --- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK A1 21 00 00 00 00 07 00 ---
[4.9.2012 21:58:46] Dir: Host <- Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
[4.9.2012 21:58:46] Request: Get CDC Line Coding  Len: 00007
[4.9.2012 21:58:46] USBIEP0BUF 00 00 00 00 00 00 08 02  USBIEPCNT_0 87
[4.9.2012 21:58:46] --- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK A1 21 00 00 00 00 07 00 ---
[4.9.2012 21:58:46] Dir: Host <- Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
[4.9.2012 21:58:46] Request: Get CDC Line Coding  Len: 00007
[4.9.2012 21:58:46] USBIEP0BUF 00 00 00 00 00 00 08 02  USBIEPCNT_0 87
[4.9.2012 21:58:46] --- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK A1 21 00 00 00 00 07 00 ---
[4.9.2012 21:58:46] Dir: Host <- Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
[4.9.2012 21:58:46] Request: Get CDC Line Coding  Len: 00007
[4.9.2012 21:58:46] USBIEP0BUF 00 00 00 00 00 00 08 02  USBIEPCNT_0 87
[4.9.2012 21:58:46] --- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK A1 21 00 00 00 00 07 00 ---
[4.9.2012 21:58:46] Dir: Host <- Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
[4.9.2012 21:58:46] Request: Get CDC Line Coding  Len: 00007
[4.9.2012 21:58:46] USBIEP0BUF 00 00 00 00 00 00 08 02  USBIEPCNT_0 87
[4.9.2012 21:58:46] --- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 21 20 00 00 00 00 07 00 ---
[4.9.2012 21:58:46] Dir: Host -> Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
[4.9.2012 21:58:46] Request: Set CDC Line Coding  Len: 00007
[4.9.2012 21:58:46] USBOEP0BUF 00 84 03 00 00 00 08 FF  USBOEPCNT_0 87
[4.9.2012 21:58:46] --- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK A1 21 00 00 00 00 07 00 ---
[4.9.2012 21:58:46] Dir: Host <- Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
[4.9.2012 21:58:46] Request: Get CDC Line Coding  Len: 00007
[4.9.2012 21:58:46] USBIEP0BUF 00 84 03 00 00 00 08 02  USBIEPCNT_0 87
[4.9.2012 21:58:46] --- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 21 22 02 00 00 00 00 00 ---
[4.9.2012 21:58:46] Dir: Host -> Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
[4.9.2012 21:58:46] Request: Set CDC Control Line State  Value: 00002
[4.9.2012 21:58:46] --- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 21 20 00 00 00 00 07 00 ---
[4.9.2012 21:58:46] Dir: Host -> Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
[4.9.2012 21:58:46] Request: Set CDC Line Coding  Len: 00007
[4.9.2012 21:58:46] USBOEP0BUF 00 84 03 00 00 00 08 FF  USBOEPCNT_0 87
[4.9.2012 21:58:46] --- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK A1 21 00 00 00 00 07 00 ---
[4.9.2012 21:58:46] Dir: Host <- Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
[4.9.2012 21:58:46] Request: Get CDC Line Coding  Len: 00007
[4.9.2012 21:58:46] USBIEP0BUF 00 84 03 00 00 00 08 02  USBIEPCNT_0 87


uC, izmjena podataka...

Code: Select all
[4.9.2012 21:58:49] USBOEPBCTX_1 00  USBOEPBBAX_1 00 00 00 00 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:49] USBIEPBCTX_1 80  USBIEPBBAX_1 00 00 00 00 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:49] USBOEPBCTX_2 84  USBOEPBBAX_2 31 32 33 34 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:49] USBIEPBCTX_2 80  USBIEPBBAX_2 41 42 43 44 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:52] USBOEPBCTX_1 00  USBOEPBBAX_1 00 00 00 00 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:52] USBIEPBCTX_1 80  USBIEPBBAX_1 00 00 00 00 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:52] USBOEPBCTX_2 84  USBOEPBBAX_2 32 33 34 35 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:52] USBIEPBCTX_2 80  USBIEPBBAX_2 45 46 47 48 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:55] USBOEPBCTX_1 00  USBOEPBBAX_1 00 00 00 00 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:55] USBIEPBCTX_1 80  USBIEPBBAX_1 00 00 00 00 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:55] USBOEPBCTX_2 84  USBOEPBBAX_2 33 34 35 36 00 00 00 00
[4.9.2012 21:58:55] USBIEPBCTX_2 80  USBIEPBBAX_2 49 4A 4B 4C 00 00 00 00


uC, zatvaranje serijskog porta...

Code: Select all
[4.9.2012 21:58:58] --- Setup  USBIFG 04  USBSUBLK 21 22 02 00 00 00 00 00 ---
[4.9.2012 21:58:58] Dir: Host -> Device  Type: Class Specific  Rec: Interface
[4.9.2012 21:58:58] Request: Set CDC Control Line State  Value: 00002
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 22-09-2012, 20:01

Ako se netko želi početi družiti sa MSP430, a nije mu potrebno da uC ima USB podršku, i 16 MHz mu je više nego dovoljno, tada je TI-a podrška za MSP430F2xx seriju više nego povoljna (4.30$, poštarina uračunata u cijenu)...

https://estore.ti.com/MSP-EXP430G2-MSP430-LaunchPad-Value-Line-Development-kit-P2031.aspx
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 28-09-2012, 20:14

Zadnjih dana sam se igrao sa MSP430F5xx uartom. Kod svake promjene baudrate-a (a mjenjao sam podosta), treba ponovo izračunati konfiguraciju. I tako to s vremenom... dosadi.

Nakucao sam mali program koji na osnovu takta i željenog baudrate-a izračuna konfiguraciju. Nakon proračuna, klikne se mišem na prvi/drugi listing (ništa se ne događa), i onda sa [CTRL]+[C] sadržaj iskopira u clipboard.

Image
Attachments
MSP430UartCalc.rar
(13.95 KiB) Downloaded 382 times
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 28-09-2012, 21:18

Nažalost, pri izradi pločice (čiju sliku sam na temi već priljepio) sam stavio samo BSL tipku, za ulazak u USB BSL mod za programiranje, a ne i reset. Tako da sam za flash-anje svaki put uštekavao USB kabel u komp s pritisnutom BSL tipkom.

Našla mi se konačno lemilica pod rukom, pa sam dodao reset tipku, tako da za ulazak u USB BSL mod za programiranje nije više potrebno ištekavati/uštekavati USB kabel iz/u komp, nego je dovoljno pritisnuti zajedno BSL tipku i reset tipku, pustiti prvo reset, a nakon reseta BSL.
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 29-10-2012, 07:56

MSP430F550X je full-speed USB uređaj, s prijenosom 12 Mbits/s (1500 KB/s). Teoretski maksimalni mogući transfer rate je 19 full-size paketa po frame-u, odnosno 19 * 64 bytes / ms = 1200 KB/s. Testirao sam ovih dana koliko to brzo stvarno može ići u praksi. Radi se o generic bulk transferu pod Win XP SP2 koristeći winusb.sys driver. Prvo PC pošalje uC 4 MB, a nakon toga uC pošalje PC 4 MB. Transfer rate je približno jednak u oba slučaja.

Code: Select all
Size: 4 MB (4096 * 1 KB)
Dir: MSP430 <- PC
Time: 8344 ms
Rate: 491 KB/s
Dir: MSP430 -> PC
Time: 8344 ms
Rate: 491 KB/s

Size: 4 MB (2048 * 2 KB)
Dir: MSP430 <- PC
Time: 6219 ms
Rate: 659 KB/s
Dir: MSP430 -> PC
Time: 6234 ms
Rate: 657 KB/s

Size: 4 MB (1024 * 4 KB)
Dir: MSP430 <- PC
Time: 5157 ms
Rate: 794 KB/s
Dir: MSP430 -> PC
Time: 5171 ms
Rate: 792 KB/s

Size: 4 MB (512 * 8 KB)
Dir: MSP430 <- PC
Time: 4656 ms
Rate: 880 KB/s
Dir: MSP430 -> PC
Time: 4625 ms
Rate: 886 KB/s

Size: 4 MB (256 * 16 KB)
Dir: MSP430 <- PC
Time: 4375 ms
Rate: 936 KB/s
Dir: MSP430 -> PC
Time: 4359 ms
Rate: 940 KB/s

Size: 4 MB (128 * 32 KB)
Dir: MSP430 <- PC
Time: 4219 ms
Rate: 971 KB/s
Dir: MSP430 -> PC
Time: 4235 ms
Rate: 967 KB/s

Test je potvrdio informacije koje se mogu naći na net-u. Host treba napraviti zahtijev za što većom količinom podataka odjednom i u tom slučaju transfer rate raste. Promjenom veličine host buffera (PC strana) od 1 KB na 32 KB, transfer rate se udvostručio.
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 15-03-2013, 14:42

Evo da se pohvalim, i skinem prašinu s teme. :shock:

Napravio sam najbrži programator na kugli zemaljskoj (koliko mi je poznato) za MSP430F2xx chipove (a u planu je podrška i za ostale MSP430 familije). Baziran je na MSP430F550x (dakle, ona slika pločice koju sam već prije zaljepio) koji se priključuje (i napaja, bus-powered) preko USB-a na PC. Uređaj/pločica koji se programira napaja se preko programatora. Programator je u stanju paralelno/istovremeno/odjednom programirati do 4 uređaja, bez promjene brzine programiranja.

Programiranje 32 KB sa dva uređaja (MSP430F2272) na SBW+ sabirnici:

Code: Select all
File "sbw_test_32.hex"
32768 bytes

Get Device
Device: 1  JTID: 89  Fuse: OK  0FF0: F2 27  0FFD: 01 04
Device: 3  JTID: 89  Fuse: OK  0FF0: F2 27  0FFD: 01 04

Erase

Write
Address: 08000 Words: 2046
Address: 08FFC Words: 2046
Address: 09FF8 Words: 2046
Address: 0AFF4 Words: 2046
Address: 0BFF0 Words: 2046
Address: 0CFEC Words: 2046
Address: 0DFE8 Words: 2046
Address: 0EFE4 Words: 2046
Address: 0FFE0 Words: 16
Size: 32768 bytes  Time: 703 ms  Speed: 45,52 KB/s

Verify
Address: 08000 Words: 16384
Size: 32768 bytes  Time: 203 ms  Speed: 157,64 KB/s

Release Device

Total Time: 1078 ms


Programiranje 4 uređaja na SBW+ sabirnici, 2 x MSP430F2012, 2 x MSP430F2272:

Code: Select all
File "sbw_test_2.hex"
2048 bytes

Get Device
Device: 0  JTID: 89  Fuse: OK  0FF0: F2 01  0FFD: 01 02
Device: 1  JTID: 89  Fuse: OK  0FF0: F2 27  0FFD: 01 04
Device: 2  JTID: 89  Fuse: OK  0FF0: F2 01  0FFD: 01 02
Device: 3  JTID: 89  Fuse: OK  0FF0: F2 27  0FFD: 01 04

Erase

Write
Address: 0F800 Words: 1024
Size: 2048 bytes  Time: 63 ms  Speed: 31,75 KB/s

Verify
Address: 0F800 Words: 1024
Size: 2048 bytes  Time: 15 ms  Speed: 133,33 KB/s

Release Device

Total Time: 140 ms


Ako itko zna bilo kakav programator za MSP430 ili druge (Atmel, PIC, ...) mikrokontrolere, brži od navedenog, molio bih da me spusti na zemlju. :roll:
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 18-03-2013, 18:03

Programiranje MSP430F5xx ide još brže, 76 KB/s. MSP430F5510 na SBW+ sabirnici:

Code: Select all
File "sbw_test_32.hex"
32768 bytes

Get Device
Device: 1  JTID: 91  Fuse: OK  1A04: 31 80  1A06: 12 12

Erase

Write
Address: 08000 Words: 2046
Address: 08FFC Words: 2046
Address: 09FF8 Words: 2046
Address: 0AFF4 Words: 2046
Address: 0BFF0 Words: 2046
Address: 0CFEC Words: 2046
Address: 0DFE8 Words: 2046
Address: 0EFE4 Words: 2046
Address: 0FFE0 Words: 16
Size: 32768 bytes  Time: 422 ms  Speed: 75,83 KB/s

Verify
Address: 08000 Words: 16384
Size: 32768 bytes  Time: 203 ms  Speed: 157,64 KB/s

Release Device

Total Time: 796 ms
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 21-03-2013, 09:58

Ukupno vrijeme potrebno za flash-anje 128 KB, 2.64 sekunde. 8)

Code: Select all
File "sbw_test_128.txt"
131072 bytes

Get Device
Device: 0  JTID: 91  Fuse: OK  1A04: 54 35  1A06: 10 10

Erase

Write
Address: 08000 Words: 2046
Address: 08FFC Words: 2046
Address: 09FF8 Words: 2046
Address: 0AFF4 Words: 2046
Address: 0BFF0 Words: 2046
Address: 0CFEC Words: 2046
Address: 0DFE8 Words: 2046
Address: 0EFE4 Words: 2046
Address: 0FFE0 Words: 2046
Address: 10FDC Words: 2046
Address: 11FD8 Words: 2046
Address: 12FD4 Words: 2046
Address: 13FD0 Words: 2046
Address: 14FCC Words: 2046
Address: 15FC8 Words: 2046
Address: 16FC4 Words: 2046
Address: 17FC0 Words: 2046
Address: 18FBC Words: 2046
Address: 19FB8 Words: 2046
Address: 1AFB4 Words: 2046
Address: 1BFB0 Words: 2046
Address: 1CFAC Words: 2046
Address: 1DFA8 Words: 2046
Address: 1EFA4 Words: 2046
Address: 1FFA0 Words: 2046
Address: 20F9C Words: 2046
Address: 21F98 Words: 2046
Address: 22F94 Words: 2046
Address: 23F90 Words: 2046
Address: 24F8C Words: 2046
Address: 25F88 Words: 2046
Address: 26F84 Words: 2046
Address: 27F80 Words: 64
Size: 131072 bytes  Time: 1625 ms  Speed: 78,77 KB/s

Verify
Address: 08000 Words: 65536
Size: 131072 bytes  Time: 797 ms  Speed: 160,60 KB/s

Release Device

Total Time: 2640 ms
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Re: Texas Instruments MSP430


Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 27-03-2013, 21:30

Flash-anje 192 KB, 2 uC istovremeno... 2.6 sekundi. 8)

Code: Select all
D:\msp430>flash -f sbw_test_192.txt -e -w -v

File "sbw_test_192.txt"
196608 bytes

Get Device
Device: 1  JTID: 91  Fuse: OK  1A04: 54 35  1A06: 10 10
Device: 2  JTID: 91  Fuse: OK  1A04: 54 35  1A06: 10 10

Erase

Write
Address: 05C00 Words: 2014
Address: 06BBC Words: 2014
Address: 07B78 Words: 2014
Address: 08B34 Words: 2014
Address: 09AF0 Words: 2014
Address: 0AAAC Words: 2014
Address: 0BA68 Words: 2014
Address: 0CA24 Words: 2014
Address: 0D9E0 Words: 2014
Address: 0E99C Words: 2014
Address: 0F958 Words: 2014
Address: 10914 Words: 2014
Address: 118D0 Words: 2014
Address: 1288C Words: 2014
Address: 13848 Words: 2014
Address: 14804 Words: 2014
Address: 157C0 Words: 2014
Address: 1677C Words: 2014
Address: 17738 Words: 2014
Address: 186F4 Words: 2014
Address: 196B0 Words: 2014
Address: 1A66C Words: 2014
Address: 1B628 Words: 2014
Address: 1C5E4 Words: 2014
Address: 1D5A0 Words: 2014
Address: 1E55C Words: 2014
Address: 1F518 Words: 2014
Address: 204D4 Words: 2014
Address: 21490 Words: 2014
Address: 2244C Words: 2014
Address: 23408 Words: 2014
Address: 243C4 Words: 2014
Address: 25380 Words: 2014
Address: 2633C Words: 2014
Address: 272F8 Words: 2014
Address: 282B4 Words: 2014
Address: 29270 Words: 2014
Address: 2A22C Words: 2014
Address: 2B1E8 Words: 2014
Address: 2C1A4 Words: 2014
Address: 2D160 Words: 2014
Address: 2E11C Words: 2014
Address: 2F0D8 Words: 2014
Address: 30094 Words: 2014
Address: 31050 Words: 2014
Address: 3200C Words: 2014
Address: 32FC8 Words: 2014
Address: 33F84 Words: 2014
Address: 34F40 Words: 1632
Size: 196608 bytes  Time: 1328 ms  Speed: 144,58 KB/s

Verify
Address: 05C00 Words: 98304
Size: 196608 bytes  Time: 969 ms  Speed: 198,14 KB/s

Release Device

Total Time: 2594 ms
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 21-09-2013, 22:05

Evo, konačno, novi TI LaunchPad sa MSP430F5529 za 13$ http://www.ti.com/tool/msp-exp430f5529lp
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby trax » 27-09-2013, 08:50

Ja imam onu prethodnu verziju, ali nisam jos poceo da se igram. Samo ti pisi svoja iskustva, dobro ce doci.
User avatar
trax
 
Posts: 3487
Joined: 08-01-2005, 18:04
Location: 75k, BA

Re: Texas Instruments MSP430

Postby jazz » 27-09-2013, 15:54

trax wrote:Ja imam onu prethodnu verziju, ali nisam jos poceo da se igram. Samo ti pisi svoja iskustva, dobro ce doci.


Novi MSP430F5529 LP je baziran na novom EZ-FET Lite debugeru (MSP430F5528), koji podržava sve MSP430 chipove preko SBW-a, a kod firmware/PC je potpuno otvoren (open source). Stari LP podržava MSP430G2xx chipove, a ostalo možda, dok nadogradnja/update firmware-a ovisi o dobroj volji TI-a (koje uglavnom nema). Za razliku od starog LP, kod kojeg je USB-UART bridge bio limitiran na 9600 bps, kod novog su podržani BR do 1 Mbps.

http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ-FET_lite

Image
jazz
 
Posts: 207
Joined: 21-10-2010, 21:18
Location: Hrvatska

Re: Texas Instruments MSP430

Postby mateolasic14 » 25-01-2014, 22:54

Postoji web stranica na kojoj se može vidjeti sve u vezi MSP430 http://43oh.com/
Ja sam narucivao fr*e sample s http://www.ti.com/ i sve je uredno došlo u roku 3 dana.
Moguće je naručit 5 Mikrokontrolera (ili nekih drugih dostupnih komponenti) * 2 .Samo što se smije naručivat jednom u 2 mjeseca.Još bi dodao da postoji program za programiranje spomenutog msp430 koji je
identičan programu Arduino (koji je prikladniji početnicima) ,a zove se Energia.Također postoji launchpad za 10$ koji se može naručit s njihove stranice.Nadam se da sam nekom pomogao :D
mateolasic14
 
Posts: 3
Joined: 29-01-2011, 14:28

Previous

Return to Mikrokontroleri - ostali

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

GOOGLE