Par pitanja JTAG komunikaciji

Diskusija o MSP, ARM / LPC, PLC kontrolerima.

Moderators: stojke369, pedja089, [eDo], trax

Par pitanja JTAG komunikaciji

Postby Cvik_Dasa » 20-04-2020, 11:31

Pozdrav svima! Prije bi čojek našo 100€ nego mene al eto .... kuća poso, više poso nego kuća :azdaja:


No uglavnom, pokušavam isprogramirat FPGA preko bin file-a bez programatora i taj dio radi, jednostavno sam s logičkim analizatorom pratio komunikaciju između FPGA i usb blastera, napisao arduino program da čita bin file s sd kartice i ok uspio sam isprogramirat FPGA.

E sad pošto sve to trebam prebacit na STM32 a i bilo bi ok zapravo razumjet što se događa u komunikaciji zanima me dal neko ima kakvu literaturu o JTAG komunikaciji?? ovo sve što sam na google-u našao mi ne služi praktički nićemu.... sve je to površno.

Zapravo me zanima recimo nalazim se u data registru i hoću iči u instruction registar, dali smijem iči u "run test/idle state" ili moram odma u instruction registar ili će ono što je uprisano u DR biti izbrisano?
Odnosno dali je isto:
exit DR -> update DR -> select DR -> select IR -> capture IR -> shift IR
kao i:
exit DR -> update DR -> ->run test/idle -> select DR -> select IR -> capture IR -> shift IR

Isto tako nije mi baš najjasnije zašto nekad program ide kroz exit DR i update DR s data line = 1 a nekad je 0?

Zašto nekada program više puta u isti registar upisuje istu vrijednost??? Recimo dva tri puta prolazi kroz instruction registar i upisuje iste vrijednosti??

no kao što vidite nemam pojma ništa o JTAG-u pa ako neko ima nekakvu literaturu bilo bi super.


Ako nekoga interesira arduino program .. eto ga
Code: Select all
#include <SPI.h>
#include <SD.h>


const int chipSelect = 4;   //SPI_sd card
const int TDO = 5;
const int TCK = 6;
const int TMS = 7;void setup() {


   pinMode(TDO, OUTPUT);
   pinMode(TMS, OUTPUT);
   pinMode(TCK, OUTPUT);

   digitalWrite(TDO, LOW);
   digitalWrite(TMS, LOW);
   digitalWrite(SCK, LOW);


   Serial.begin(9600);

   BeforeFile(); 


   File dataFile = SD.open("Led73_bin.bin");


   if (dataFile) {
      while (dataFile.available()) {

         byte i = dataFile.read();


         shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, i);


      }
      dataFile.close();
      AfterFile();
   }

}

void loop() {
}void BeforeFile(){
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   for (int v = 0; v< 6; v++){Clock();}

   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();                  //In Run test/idle

   shift_DR();

   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xC0);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xEC);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x0F);

   digitalWrite(TDO, HIGH);
   for (int v = 0; v< 95; v++){Clock();}


   From_Register_To_Shift_Ir();  //in shift ir

   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xC0);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xEC);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x0F);
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   for (int v = 0; v< 95; v++){Clock();}

   From_Register_To_Shift_Ir();  //in shift ir

   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xC0);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xEC);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x0F);
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   for (int v = 0; v< 95; v++){Clock();}

   From_Register_To_Shift_Dr();  //in shift ir

   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xC0);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xEC);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x0F);
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   for (int v = 0; v< 95; v++){Clock();}


   From_Register_To_Shift_Ir();

   Clock();

   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);

   From_Register_To_Shift_Dr();
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   digitalWrite(TDO,LOW);
   Clock();
   digitalWrite(TDO,HIGH);
   Clock();
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFE);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   digitalWrite(TDO,HIGH);
   Clock();

   From_Register_To_Shift_Ir();


   digitalWrite(TDO,LOW);
   Clock();
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x03);

   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO,HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW); 
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);

   digitalWrite(TMS, HIGH);
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TDO, LOW);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x00);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x00);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x00);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x00);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x50);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x15);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x00);

   Clock();
   Clock();
   Clock();
   Clock();
   Clock();
   Clock();
   Clock();

   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TDO, LOW);
   Clock();

   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x68);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TDO, LOW);
   Clock();
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x01);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);

   for (int i = 0; i<255; i++){
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   }

   digitalWrite(TMS, HIGH);
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();

   for (int i = 0; i<37; i++){
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   }
   
   return;
}

void AfterFile(){


   digitalWrite(TDO, LOW);
   for (int i = 0; i<31; i++){
      Clock();
   }

   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TDO, LOW);
   Clock();
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x02);   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TDO, LOW);
   Clock();

   for (int i = 0; i< 150; i++){
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x00);
   }
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TDO, LOW);
   Clock();

   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   From_Register_To_Shift_Ir();

   Clock();
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x01);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();

   for (int i = 0; i< 150; i++){
      shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   }

   digitalWrite(TDO, HIGH);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TDO, LOW);
   Clock();

   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x03);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);

   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xFF);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x00);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x00);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x00);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x00);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xA8);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0xCA);
   shiftOut(TDO, TCK, LSBFIRST, 0x1F);
   Clock();
   Clock();

   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, LOW);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, LOW);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, LOW);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();

   Clock();
   Clock();
   Clock();
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TDO, HIGH);
   delay(2000);
   return;
}

void  shift_DR(){

   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();                  //dr scan
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();                  //capture dr
   Clock();                  //shift dr
   return;
}

void From_Register_To_Shift_Ir(){

   digitalWrite(TDO, HIGH);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   Clock();
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();
   return;
}


void From_Register_To_Shift_Dr(){

   digitalWrite(TDO, HIGH);
   digitalWrite(TMS, HIGH);
   Clock();
   Clock();
   Clock();
   digitalWrite(TMS, LOW);
   Clock();
   Clock();

   return;
}

void Clock(){
   digitalWrite(TCK, HIGH);

   digitalWrite(TCK, LOW);

   return;
}Program je majko moja mila :ohno: užaš našta to liči ali to je samo za početak da vidim dali je uopće moguće isprogramirat FPGA s sd kartice tako da nema brige.
Cvik_Dasa
 
Posts: 157
Joined: 23-11-2010, 05:13

Re: Par pitanja JTAG komunikaciji


Re: Par pitanja JTAG komunikaciji

Postby Black » 29-04-2020, 22:57

Mozda glupo pitanje ali: dalisi odgovor potražio u datashetu?
User avatar
Black
 
Posts: 972
Joined: 17-12-2008, 15:44


Return to Mikrokontroleri - ostali

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest

GOOGLE