DM500HD ferrari sim

Diskusija o popravkama raznih elektronskih aparata. Njihove sheme, dorade i slično.

Moderators: stojke369, pedja089, [eDo], trax, LAF

Post Reply
ivanz
Posts: 2
Joined: 30-01-2023, 14:10

DM500HD ferrari sim

Post by ivanz »

Molim vas za pomoć,na antenskom izlazu izmjerio sam 0,16V napona,isti bi trebao biti 13-18V prema motoru i LNB.Napajanje daje 13,5V pa pretpostavljam
da je isto valjda ispravno,očito da je problem u prijemniku,molim vas gdje je moguć problem.Otvorio sam aparat, ne vidim nigdje nikakvu paljevinu od
eventualnog kratkog spoja jedino u kutu gdje3 je instalirana utičnica za napajanje osjeća se miris nagorjelog bakelita,hvala na razumjevanju.....
Post Reply