/Projekti/Telefonski kontroler v2

Ovo je nova verzija prethodnog uređaja sa jednim relejom. Ovaj može kontrolisati do 6 releja i primati informacije sa 6 ulaznih senzora (stanja uređaja).

Zadatak je bio da se napravi uređaj koji se spaja na telefonsku liniju i ima releje kao prekidače. Takođe mora biti u mogućnosti da provjeri da li je spojen potrošač uključen ili isključen i da tu informaciju proslijedi administratiru sa druge strane telefonske veze. Administrator bi nazvao uređaj, ulogirao se sa svojom šifrom i provjero stanje uređaja, nakon toga ga uključio ili isključio ili čak promjenio neke postavke uređaja.
Ova verzija ima 6 releja.

plcv2pic1

Rad sa uređajem

Administrator nazove uređaj preko telefona. Nakon nekoliko (koliko se prethodno iskonfiguriše) zvona, kontroler će uspostaviti vezu (podići slušalicu) i pustiti zvučni signal. Nakon tog signala administrator mora u roku od 6 sekundi unijeti 4-cifrenu šifru na tastaturi svog telefona (DTMF). Ako je pogrešna šifra unesena ili nije unesena nikako, uređaj javi grešku zvučnim signalom i veza se prekida. Nakon ovoga, uređaj se može pozvati ponovo.
Nakon što je šifra uspješno unesena, čuje se jedan zvučni signal. Sada se mora izabrati relej kojim želimo upravljati (1 - 6), stoga može se pritisnuti:

- 1, 2, ..., 6 – izbor relej «banke»
- # – prekid veze (spuštanje slušalice)
- bilo koja druga tipka će javiti 5 zvučnih signala (komanda nije prepoznata)

Nakon pritiska 1...6 čuti ćemo onoliko zvučnih signala koji odgovaraju pritisnutom broju na tastaturi. Sada smo ušli u banku odgovarajućeg releja. Odma nakon toga, čuti ćemo dva ili tri zvučna signala. Dva signala znače da je uređaj uključen (detektovano na osnovu senzorskog ulaza ako je kontroler iskonfigurisan kao "pulse-mode") ili da je relej uključen (ako je kontroler iskonfigurisan kao "switch-mode"). Tri zvučna signala će označiti da je potrošač ili relej isključen.

Nakon ta dva ili tri zvučna signala moguće je pritisnuti:

- 1 – uključenje releja (ako je iskonfigurisano u «switch-mode») ili pulsiranje releja N sekundi (iskonfigurisano u postavkama) ako je kontroler konfigurisan za rad u «pulse-mode»
- 0 – isključivanje releja (ako je kontroler iskonfigurisan u «switch-mode»
- * – otvori postavke banke izabranog releja
- # – prekid veze (spuštanje slušalice)
- bilo koja druga tipka će javiti 5 zvučnih signala (komanda nije prepoznata)

Nakon pritiska 1 ili 0 relej će odraditi svoj posao i na kraju čuti ćemo dva ili tri zvučna signala. Ta dva ili tri zvučna signala sada znamo šta znače.
Nakon pritiska tarabe (#) kontroler NEĆE prekinuti vezu, nego će se vratiti u početni menu. Sada možemo izabrati drugi relej sa kojim želimo da radimo, ili možemo još jednom pritisnuti tarabu (#) nakon čega kontroler prekida vezu i posao je gotov.

Nakon pritiska zvjezdice (*) uređaj će ući u podešenja. Tada čujemo 2 duga zvučna signala i sada možemo izabrati slijedeće opcije:

- 1 – iskonfiguriši nakon kojeg broja zvona će kontroler uspostaviti vezu (1 – 9, 0 (za 10), * (za 11), # (za 12))
- 2 – podesi mod kontrolera: pulse ili switch – mode (1 - pulse, 2 - switch mode)
- 3 – dužina trajanja releja u pulse-modu (1 – 9, 0 (za 10), * (za 11), # (za 12))
- 4 – podesi novu 4-cifrenu pristupnu šifru (* i # se takođe mogu koristiti za šifru)
- # – izađi iz podešenja i snimi promjene!

Nakon izabira bilo koje od ovih opcija, prvo čujemo 2 duga zvučna signala koji su praćeni sa onoliko kraćih zvučnih signala koji odgovaraju broju izabrane opcije.

Nakon unosa nove vrijednosti u bilo koju od podešenja, čuje se kraći potvrdni zvučni signal, praćen sa dva dugačka zvučna signala što nam označava da smo nazad u podešenjima.

plcv2pic2

Kontroler će upamtiti stanja releja i nakon nestanka električne energije. Kada se uređaji ponovo dovede napajanje on će uključiti sve releje koji su bili prethodno uključeni.
Takođe postoji i timeout od 35 sekundi pa ako se veza slučajno prekine kontroler će "spustiti slušalicu".

Ako se ikada zaboravi pristupna šifra, može se pritisnuti "reset_sw" taster. Ovo će resetovati šifru na početnu: "1-2-3-4". Ovaj taster funkcioniše samo kada kontroler čeka na poziv.

Modifikacije
Ako ne želite spajati potrošač koji radi na 220V, vrijednost otpornika od 47k u slijedećoj shemi treba smanjiti na manju odgovarajuću vrijednost (u zavisnosti od toga kakav se potrošač spaja na kontroler):

c_507_phonecontroller_sens_pic

Autor (poslao): Trax

Broj download-a: 7,210

Ocjena: (2.90, glasova 3015)

Glasaj:

Datum: 14-01-2008

English version of this page: Phoneline controller v2

508_PhoneLineController_6.rar

Bookmark and Share Komentari (23)

komentar [3]

Odlično!!! To moram napraviti. Usput, imam i ja nekih projekata pa ću se uključiti. Npr. Napravio sam PICkit2 (USB programmer za PIC-ove), i radi. Znam da to nije tema za ovdje, ali kako da to uploadam?
IP: n/a

komentar [2]

Radi!
IP: n/a

komentar [1]

Radi li ovaj kontroler bez uključivanja CLI na telefonskoj centrali?
IP: n/a


Stranica komentara: <123


dodaj komentar

ime

e-mail (neće biti objavljen)

web

Koliko je = takođe dodaj slovo "a" na kraj rezultata! Npr.: 7a

Ulogiraj se!

To možeš uraditi na forumu: Login stranica. Kada se ulogiraš, vrati se na ovu stranicu i uradi refresh.

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame