/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 4,912
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.78 2,953
Digitalna štoperica Štoperica. 2.88 3,677
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.87 7,463
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.84 971
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.85 3,386
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.80 5,593
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,531
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.94 6,946
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,796

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame