/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 4,936
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.78 2,967
Digitalna štoperica Štoperica. 2.87 3,694
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,484
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.85 976
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.85 3,401
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.80 5,607
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.91 4,565
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 6,961
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.88 6,822

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame