/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.84 4,903
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.78 2,950
Digitalna štoperica Štoperica. 2.88 3,671
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.88 7,455
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.85 970
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.83 3,382
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.80 5,586
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,512
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 6,941
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,787

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame