/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.84 4,891
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.78 2,940
Digitalna štoperica Štoperica. 2.88 3,663
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.88 7,433
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.85 965
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.83 3,365
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.80 5,576
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,500
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 6,924
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,763

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame