/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.84 4,882
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.79 2,937
Digitalna štoperica Štoperica. 2.89 3,652
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.88 7,421
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.86 965
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.84 3,362
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.80 5,566
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,484
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 6,917
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,748

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame