/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 4,921
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.78 2,957
Digitalna štoperica Štoperica. 2.88 3,678
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.87 7,466
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.84 972
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.85 3,390
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.80 5,598
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.91 4,545
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.94 6,948
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,804

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame