/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.84 4,833
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.79 2,911
Digitalna štoperica Štoperica. 2.89 3,621
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.88 7,385
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.86 959
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.84 3,334
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.81 5,535
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,426
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 6,888
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,700

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame