/Projekti

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Automatsko svjetlo za hodnik Pretjerano komplikovano automatsko svjetlo za hodnik. 2.97 3,762
CC1101 RF modem + 250mW pojačalo CC1101 RF primopredajnik na ISM 868-920MHz sa 1/4W RF pojačalom. 2.93 6,950
Dvokanalni IR prekidač v1 Dvokanalni IR prekidač sa "solid state" relejima (SSR) napajan direktno sa gradske mreže 110/220V, 50/60Hz. 2.95 27,822
GSM SMS alarm GSM SMS alarm - modul sa 5 ulaza/senzora. 2.94 29,319
GSM call alarm GSM call alarm - modul sa 1 senzorom. 2.94 28,363
GSM kontroler v1 Kontrolisanje 6 potrošača putem SMS poruka. 2.86 18,765
GSM kontroler v2 GSM kontroler v3 aka TwoWay Thing - kontrolisanje 4 potrošača i provjera 4 senzora. 2.87 20,069
IR dimmer svjetla v1 Dimmer kućne rasvjete za 220V/50Hz i 110V/60Hz kontrolisan sa baš bilo kojim daljinskim upravljačem kojeg već posjedujete. 2.96 49,310
Induktivna petlja za detekciju vozila v2.1 Induktivni senzor za detekciju prisutnosti vozila sa PIC mikrokontrolerom. 3.00 2,148
LC metar sa PIC16F628A Mjerač induktiviteta i kapaciteta sa Microchip PIC16F628A - originalni dizajn od Phil Rice VK3BHR. 2.97 6,523
Minijaturni GSM alarmni sistem Kompaktni Call i SMS alarmni sistem sa dosta opcija baziran na GSM-u koji može raditi i samostalno i kao modul za već postojeći alarmni sistem. 2.95 9,688
Mobilna robotska platforma v1 Robotska platforma za mobilnog robota sa GPS prijemnikom, digitalnim kompasom, Atmega48P/88P/168P/328P i 2 x MC33886 H-bridge kontrolera. 2.94 1,318
Nixie sat sa jednom IN-8 cijevi Poprilično tačan sat sa jednom IN-8 nixie cijevi i PIC16F84(A) mikrokontrolerom. 2.91 2,625
Oprema za fotografisanje u 360 stepeni Oprema za fotografisanje proizvoda/artikala u 360 stepeni. 2.98 806
Phone call alert Dojava alarma putem fiksne telefonske linije. 2.93 15,588
RFID brava sa PIC i ID-12 Električna brava sa bežičnim RFID karticama. 2.92 10,495
Reverzni GeoCaching - GeoGame v1 Reverzni GeoGaching sa Atmel AVR-om - GeoGame. 2.12 387
SMS Box projekt SMS Box - uređaj za dekodiranje PDU poruka i čitanje istih, jednostavno slanje poruka, jednostavan ispis CLIP broja. Zamišljeno je da se ova pločica spaja na GSM kontrolere i pruža jednostavnu komunikaciju sa mobitelom. Svakom naprednijem korisniku ostavlja mogućnost izgradnje sopstvenog GSM kontrolera sa proizvoljnim SMS komandama i funkcijama. Može se koristiti i za dojave alarma. 2.91 15,550
Sat sa riječima Sat koji riječima prikazuje tačno vrijeme. Korišteni su ATmega168P/328P, DS3231/DS3232 RTC, AT42QT1011 kapacitivni touch senzor i MAX7219 dot-matrix driver. 3.03 3,012
Skype GSM Interface v1 Ako idete u inostranstvo a želite obavljati telefonske razgovore preko svog trenutnog GSM broja bez plaćanja roaming-a - ovo je pravo riješenje za vas. 2.95 3,068
Snimač telefonskih razgovora Kompletan sistem za snimanje telefonskih razgovora u .mp3 format, koristeći USB uređaj i PC. 2.92 7,632
Telefonski kontroler v1 Kontrola uređaja preko fiksne telefonske linije. 2.91 8,812
Telefonski kontroler v2 Kontrola uređaja preko fiksne telefonske linije. 2.90 6,880
Upute za kloniranje SIM kartice Upute i materijal za kloniranje GSM kartice. 2.88 11,300
Warm tube clock v1 - Nixie sat Modularni Nixie sat sa 4 cijevi i RGB LED-icama. 2.99 1,936
Warm tube clock v2 - Nixie sat Nova verzija modularnog Nixie sata sa 4 cijevi i RGB LED-icama. Sada sa DS3231 (DS3232) RTC IC kolom. 2.99 2,375

Stranica:


prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame