/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
AVR programer 2 Programer za AT90Sxxxx. 2.85 2,588
AVR programer v1 Vrlo jednostavan programator. 2.78 4,249
AVR programer v3 WinAVR i TWinAVR programer + software. 2.90 3,966
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.96 38,388
AtMega8 ploča Početak sa AtMega8? Ovo može pomoći... 2.88 3,978
Atmel ISP programer Podržava: AT89LS53, AT89LS8252, AT89S52, AT89S53, AT89S825X. 2.90 3,587
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.89 9,225
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.95 5,892
EasyPIC3 hardverska zakrpa Hardverska zakrpa za EasyPIC3 za re-programiranje kontrolera sa internim oscilatorom a bez omogućenog MCLR pin-a. 2.90 1,885
Elektronička kocka Električna kocka bazirana na Atmelu AT89C2051, 7-seg displej, Bascom. 2.93 2,550
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 2.95 5,633
JDM programator za PIC Odličan programator za PIC mikrokontrolere. 2.88 4,518
Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom Kontrola temperature sa PIC16F84A i DS1621. 2.85 8,473
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.98 15,286
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.87 5,175

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame