/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
AVR programer 2 Programer za AT90Sxxxx. 2.84 2,600
AVR programer v1 Vrlo jednostavan programator. 2.78 4,273
AVR programer v3 WinAVR i TWinAVR programer + software. 2.90 3,984
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.96 38,457
AtMega8 ploča Početak sa AtMega8? Ovo može pomoći... 2.87 3,996
Atmel ISP programer Podržava: AT89LS53, AT89LS8252, AT89S52, AT89S53, AT89S825X. 2.90 3,600
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.88 9,249
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.94 5,909
EasyPIC3 hardverska zakrpa Hardverska zakrpa za EasyPIC3 za re-programiranje kontrolera sa internim oscilatorom a bez omogućenog MCLR pin-a. 2.89 1,898
Elektronička kocka Električna kocka bazirana na Atmelu AT89C2051, 7-seg displej, Bascom. 2.92 2,560
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 2.93 5,642
JDM programator za PIC Odličan programator za PIC mikrokontrolere. 2.87 4,532
Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom Kontrola temperature sa PIC16F84A i DS1621. 2.84 8,486
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.97 15,334
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.87 5,191

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame