/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
AVR programer 2 Programer za AT90Sxxxx. 2.82 2,608
AVR programer v1 Vrlo jednostavan programator. 2.76 4,291
AVR programer v3 WinAVR i TWinAVR programer + software. 2.88 4,000
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.96 38,534
AtMega8 ploča Početak sa AtMega8? Ovo može pomoći... 2.87 4,000
Atmel ISP programer Podržava: AT89LS53, AT89LS8252, AT89S52, AT89S53, AT89S825X. 2.89 3,610
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.88 9,267
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.93 5,914
EasyPIC3 hardverska zakrpa Hardverska zakrpa za EasyPIC3 za re-programiranje kontrolera sa internim oscilatorom a bez omogućenog MCLR pin-a. 2.89 1,901
Elektronička kocka Električna kocka bazirana na Atmelu AT89C2051, 7-seg displej, Bascom. 2.90 2,568
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 2.92 5,655
JDM programator za PIC Odličan programator za PIC mikrokontrolere. 2.87 4,549
Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom Kontrola temperature sa PIC16F84A i DS1621. 2.83 8,503
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.97 15,371
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.86 5,200

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame